เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 นายชื้น  มีเที่ยง นายกเทศมนตรีตำบลวังไทร พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอัคคีภัยและวาตภัยของตำบลวังไทรจำนวน 4 ครอบครัว และได้มอบเงินช่วยเหลือรวมเป็นเงินจำนวน 104,000 บาท แก่ผู้ประสบอัคคีภัยหมู่ที่ 6 บ้านป่าตะเคียน ผู้ประสบวาตภัยหมู่ที่ 3 บ้านซับน้อย หมู่ที่ 18 บ้านคลองหินลับ และช่วยเหลือการดำรงชีวิตหมู่ที่ 10 บ้านมอทรายทอง

94823
94810
94808
94807
94734
94806

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page