เทศบาลตำบลวังไทร มีการดำเนินงานดูแล และบำบัดฟื้นฟูผู้สูงอายุที่มีสภาวะพึ่งพิง ผ่านกลไกความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายในชุมชนและท้องถิ่นระดับตำบล ผ่านอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีสภาวะพึ่งพิง Long term care

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ค้นหา