เทศบาลตำบลวังไทร เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอปากช่อง ซึ่งแยกออกจากตำบลหนองสาหร่ายในปี 2527 โดยตั้งชื่อตำบลตามชื่อหมู่บ้านวังไทร ซึ่งอดีตจะมีต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งและบริเวณต้นไทรเป็นวังน้ำไม่เคยแห้งชาวบ้านจึงใช้ต้นไทร ตั้งชื่อหมู่บ้าน “บ้านวังไทร” เป็นหมูบ้านที่ใหญ่จึงได้ตั้งชื่อตำบลตามชื่อหมู่บ้านเป็นตำบลวังไทร ในปัจจุบัน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page